Những câu nói tiếng anh hay về tình yêu hay sâu sắc nhất

Nếu bạn đang tìm những câu nói tiếng anh hay về tình yêu đầy sâu sắc và lãng mạng thì đừng bỏ qua danh sách tổng hợp những câu tiếng anh về tình yêu có dịch nghĩa sau đây.

Những câu nói tiếng anh hay về tình yêu sâu sắc

1. Love isn’t something you can find. Love is something that finds you.
Ý nghĩa của câu: Tình yêu không phải là thứ mà bạn có thể tìm thấy. Tình yêu là thứ sẽ tìm thấy bạn.

2. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.
Ý nghĩa của câu: Bông hoa không thể nở nếu không có nắng, con người cũng vậy không thể sống thiếu tình yêu.

3. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.
Ý nghĩa của câu: Đó là tình yêu sét đánh, từ cái nhìn cuối cùng, từ cái nhìn mãi mãi.

3. Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.’
Ý nghĩa của câu: Tình yêu chưa trưởng thành nói:“ Anh yêu em vì anh cần em”. Tình yêu trưởng thành nói rằng “Anh cần em vì anh yêu em.”

4. To love and be loved is to feel the sun from both sides.
Ý nghĩa của câu: Yêu và được yêu là cảm nhận được ánh nắng từ cả hai phía.

5. Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.”
Ý nghĩa của câu: Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của con người, là quyền thiêng liêng nhất của tâm hồn, là sợi dây liên kết vàng gắn kết chúng ta”.

Những câu nói tiếng anh hay về tình yêu

6. Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.
Ý nghĩa của câu: Món quà lớn nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ mà nó chạm đến trở nên thiêng liêng.

7. Let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love.
Ý nghĩa của câu: Chúng ta hãy luôn mỉm cười khi gặp nhau, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.

8. Love is when he gives you a piece of your soul that you never knew was missing.
Ý nghĩa của câu: Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn một mảnh linh hồn mà bạn không bao giờ biết là đã thiếu.

9. Life is the flower for which love is the honey.
Ý nghĩa của câu: Cuộc sống là bông hoa mà tình yêu là mật ong.

10. We are born of love; Love is our mother.
Ý nghĩa của câu: Chúng ta được sinh ra từ tình yêu; Tình yêu là mẹ của chúng ta.

Những câu nói tiếng anh hay về tình yêu

11. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.”
Ý nghĩa của câu: Đôi khi trái tim nhìn thấy những gì không thể nhìn thấy bằng mắt.

12. Love is when the other person’s happiness is more important than your own.
Ý nghĩa của câu: Tình yêu là khi hạnh phúc của người kia quan trọng hơn hạnh phúc của chính bạn.

13. I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.
Ý nghĩa của câu: Tôi nhìn vào bạn và thấy phần còn lại của cuộc đời tôi ở ngay trước mắt.

14. You can’t blame gravity for falling in love.
Ý nghĩa của câu: Bạn không thể đổ lỗi cho lực hấp dẫn khi bạn rơi vào lưới tình.

15. True love is eternal, infinite, and always like itself.
Ý nghĩa của câu: Tình yêu đích thực là vĩnh cửu, vô hạn và luôn luôn nguyên bản.

Những câu nói tiếng anh hay về tình yêu

16 Love makes your soul crawl out from its hiding place.
Ý nghĩa của câu: Tình yêu khiến tâm hồn bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó.

17. Love is friendship that has caught fire. It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.
Ý nghĩa của câu: Tình yêu là tình bạn đã bén lửa. Nó không cần sự hoàn hảo và luôn bao dung cho những điểm yếu của con người.

18. Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.
Ý nghĩa của câu: Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi có thể không chạm vào, nhưng hương thơm của nó cả làm cho khu vườn trở thành một nơi thú vị.

19. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
Ý nghĩa của câu: Được ai đó yêu sâu đậm sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu ai đó sâu sắc sẽ mang lại cho bạn dũng khí.

Những câu nói tiếng anh hay về tình yêu lãng mạn

1. They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.
Ý nghĩa của câu: Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh.

2. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.
Ý nghĩa của câu: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

3. If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.
Ý nghĩa của câu: Nếu một ngày anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để mọi người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có ý nghĩa với anh đến nhường nào.

4. How can you love another if you don’t love yourself?
Ý nghĩa của câu: Làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?

5. Hate has a reason for everything but love is unreasonable

Ý nghĩa của câu: Ghét ai thì có thể nêu lý do nhưng yêu ai thì không thể

Những câu nói tiếng anh hay về tình yêu

6. A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life
Ý nghĩa của câu: Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà yêu một người suốt cả cuộc đời

7. Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every single day of my life?
Ý nghĩa của câu: Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì anh yêu em mỗi ngày trong đời

8. Love means you never have to say you’re sorry
Ý nghĩa của câu: Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc

9. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone
Ý nghĩa của câu: Thà nghèo mà có tình yêu còn hơn giàu có mà đơn độc

10. To the world you may be one person, but to one person you may be the world”
Ý nghĩa của câu: Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ.

Trên đây là danh sách tổng hợp những câu nói tiếng anh hay về tình yêu mà chúng mình đã tổng hợp lại. Hy vọng thông qua bài viết bạn đã tìm ra được những câu nói hay nhất để chia sẻ với cộng đồng của mình. Theo dõi 1chamhotsale thường xuyên để có thêm nhiều kiến thức hay, bổ ích khác nhé!

ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN LÀ ĐỘNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

Click vào ngôi sao để đánh giá nha

Trung bình 0 / 5. Số lượng: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Posts