Việt Nam có bao nhiêu họ

Việt Nam có bao nhiêu họ? Và 3 dòng họ nào chiếm số lượng đông nhất?

Ở Việt Nam đã lâu liệu bạn có biết Việt Nam có bao nhiêu họ không? Việt Nam là 1 quốc gia sở hữu nền văn hóa cùng sắc tộc…