Download Microsoft Visual C++ Redistributable v3.4 mới nhất 2019

Microsoft Visual C++ Redistributable đã không còn xa lạ gì đối với những người chuyên cài phần mềm hay đối với những người sử dụng những phần mềm đồ họa như autocad, Adobe, corel…

Microsoft Visual C++ (còn được gọi là MSVC) là một sản phẩm tạo ra môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++/CLI của Microsoft, giúp các nhà phát triển phần mềm bên thứ 3 có thể chạy ứng dụng của họ trên những nền tảng chưa hỗ trợ trên Windows. Nó có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C++, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API, DirectX API, và Microsoft.NET Framework.

Microsoft Visual C++ cung cấp cho các nhà phát triển một ứng dụng duy nhất trong đó họ có thể viết, chỉnh sửa, kiểm tra và gỡ lỗi.

Có thể bạn quan tâm

Các phiên bản mới nhất trong gói

Yêu cầu cấu hình cài Microsoft Visual C++

Download Visual C++ mới nhất

Tải Microsoft Visual C++ Redistributable v3.4

Tải Microsoft Visual C++ Redistributable v3.3

Hướng dẫn cài Microsoft Visua C++ Redistributalbe v3.4

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết

Hệ thống - Tags: